Vytvoření virtuálního disku VMware pomocí vmware-vdiskmanager

Posted by on Pro 20, 2007

Pro virtualizaci serverů využívám produktu VMware Serveru. Nejjednodušší cesta pro vytvoření virtuálního serveru a disku je za pomoci VMware Server Console, ale když vytvářím virtuální disky větší kapacity a pro lepší výkon je nechávám již dopředu alokovat a rozdělit do 2GB souborů, tak je mnohem lepší a rychlejší použití vmware-vdiskmanageru z příkazové řádky.

Jak na to?

Pro virtualizaci serverů využívám produktu VMware Serveru. Nejjednodušší cesta pro vytvoření virtuálního serveru a disku je za pomoci VMware Server Console, ale když vytvářím virtuální disky větší kapacity a pro lepší výkon je nechávám již dopředu alokovat a rozdělit do 2GB souborů, tak je mnohem lepší a rychlejší použití vmware-vdiskmanageru z příkazové řádky.

Jak na to?

Příklad

Tímto příkazem vytvoříme virtuální disk server1.hdd1.vmdk v cestě /var/virtual/server1/, o kapacitě 14GB, virtuální řadič disků bude využit lsilogic a kapacita tohoto disku se alokuje dopředu do sedmi 2GB souborů.

root@vmware1:~# vmware-vdiskmanager -c -s 14Gb -a lsilogic -t 3 /var/virtual/server1/server1.hdd1.vmdk

Proces vytváření se bude zobrazovat na příkazové řádce a jeho časová náročnost bude záležet na rychlosti disků.

Using log file /tmp/vmware-root/vdiskmanager.log
Creating a split preallocated disk ‚/var/virtual/server1/server1.hdd1.vmdk‘
Create: 17% done.

Help

VMware Virtual Disk Manager – build 56528.
Usage: vmware-vdiskmanager OPTIONS diskName
Offline disk manipulation utility
Options:
-c : create disk; need to specify other create options
-d : defragment the specified virtual disk
-n <source-disk> : rename the specified virtual disk; need to
specify destination disk-name
-q : do not log messages
-r <source-disk> : convert the specified disk; need to specify
destination disk-type
-x <new-capacity> : expand the disk to the specified capacity

Additional options for create and convert:
-a <adapter> : (for use with -c only) adapter type (ide, buslogic or lsilogic)
-s <size> : capacity of the virtual disk
-t <disk-type> : disk type id

Disk types:
0 : single growable virtual disk
1 : growable virtual disk split in 2Gb files
2 : preallocated virtual disk
3 : preallocated virtual disk split in 2Gb files

The capacity can be specified in sectors, Kb, Mb or Gb.
The acceptable ranges:
ide adapter : [100.0Mb, 950.0Gb]
scsi adapter: [100.0Mb, 950.0Gb]
ex 1: vmware-vdiskmanager -c -s 850Mb -a ide -t 0 myIdeDisk.vmdk
ex 2: vmware-vdiskmanager -d myDisk.vmdk
ex 3: vmware-vdiskmanager -r sourceDisk.vmdk -t 0 destinationDisk.vmdk
ex 4: vmware-vdiskmanager -x 36Gb myDisk.vmdk
ex 5: vmware-vdiskmanager -n sourceName.vmdk destinationName.vmdk

Leave a Reply