Ubuntu Locale

Posted by on Bře 12, 2010

Po instalaci Ubuntu serveru či desktopu v našich krajích ještě nastavuji „naše“ locales. Locales určují kódové sady pro zobrazování a nakládání se znaky.

Přidat „naše“ locale do „supported locales“
Upravit /var/lib/locales/supported.d/local a přidat tyto řádky:

cs_CZ.UTF-8 UTF-8
cs_CZ ISO-8859-2
en_US.UTF-8 UTF-8
en_US ISO-8859-1

Nyní je potřeba přegenerovat „supported locales“
Provede se příkazem:

dpkg-reconfigure locales
root@stan:~# dpkg-reconfigure locales
Generating locales...
  cs_CZ.ISO-8859-2... done
  cs_CZ.UTF-8... done
  en_US.ISO-8859-1... done
  en_US.UTF-8... up-to-date
Generation complete.

Změnich výchozí locale
Upravit /etc/environment tak aby LANG and LANGUAGE žádky vypadaly takto:

LC_ALL="cs_CZ.UTF-8"
LANG="cs_CZ.UTF-8"
LANGUAGE="cs_CZ.UTF-8"

Nakonec Reboot!

Po rebootu si zobrazíte správnost nastavení příkazama:

locale -a – zobrazí dostupné locales

root@stan:~# locale -a
C
cs_CZ
cs_CZ.utf8
en_US
en_US.utf8
POSIX

locale – zobrazí aktuální nastavení

root@stan:~# locale
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=cs_CZ.UTF-8
LC_CTYPE="cs_CZ.UTF-8"
LC_NUMERIC="cs_CZ.UTF-8"
LC_TIME="cs_CZ.UTF-8"
LC_COLLATE="cs_CZ.UTF-8"
LC_MONETARY="cs_CZ.UTF-8"
LC_MESSAGES="cs_CZ.UTF-8"
LC_PAPER="cs_CZ.UTF-8"
LC_NAME="cs_CZ.UTF-8"
LC_ADDRESS="cs_CZ.UTF-8"
LC_TELEPHONE="cs_CZ.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="cs_CZ.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="cs_CZ.UTF-8"
LC_ALL=cs_CZ.UTF-8

Leave a Reply