Reset Mikrotik OS do výchozí konfigurace

Posted by on Bře 6, 2010
Reset Mikrotik OS do výchozí konfigurace

Dnešní Mikrotik RouterBoardy nemají tlačítko pro reset, takže případnou potřebu vyresetování do výchozí konfigurace lze vyřešit přes sériový terminál, ssh či winbox. A to zadáním tohoto příkazu.

/system reset-configuration

Vyjímkou je RB750 a 750G, který má reset tlačítko. Takže i když si nepamatujete heslo, lze tyto routerboardy resetnout do výchozí konfigurace. „Mechanický“ reset se v těchto případech provede vybnutím napájení, stlačení tlačítka reset, zapojení napájení a po 10 vteřinách lze stlačený reset uvolnit. Poté je proveden reset do výchozí konfigurace.

Leave a Reply