Jak nainstalovat eAccelerator na Ubuntu server

Posted by on Led 20, 2008

 eAccelerator je jeden z mnoha projektů, které se zaměřují na optimalizaci php. Fungují na principu mezipaměti parsovaných php stránek v paměti či na disku.

 eAccelerator je jeden z mnoha projektů, které se zaměřují na optimalizaci php. Fungují na principu mezipaměti parsovaných php stránek v paměti či na disku. Tím se docílí rychlejší odezvy vašich php stránek a ušetří se výpočetní výkon serveru, protože nebude zapotřebí při každém dotazu na php stránku ji opakovaně parsovat.

 Pro své prostředí jsem zvolil právě tento projekt, eAccelerator.

 Nyní Vám popíšu jak se dá eAccelerator nainstalovat na Ubuntu/Debian server.

Stáhnout zdrojový kód

cd /usr/src
wget http://bart.eaccelerator.net/source/0.9.5.2/eaccelerator-0.9.5.2.tar.bz2

Rozbalit archive

tar -xjvf eaccelerator-0.9.5.2.tar.bz2
cd eaccelerator-0.9.5.2

Provést konfiguraci

phpize
./configure --enable-eaccelerator=shared --without-eaccelerator-use-inode

Provést kompilaci a instalaci

make
make install

Vytvořit adresář pro cache a nastavit práva

mkdir /var/cache/eaccelerator
chown root:www-data /var/cache/eaccelerator
chmod u=rwx,g=rwx,o= /var/cache/eaccelerator

Vytvořit konfiguraci eaccelerator.ini

nano -w /etc/php5/conf.d/eaccelerator.ini

Obsah: 

zend_extension = "/usr/lib/php5/20060613+lfs/eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size = "0"
eaccelerator.cache_dir = "/var/cache/eaccelerator"
eaccelerator.enable = "1"
eaccelerator.optimizer = "1"
eaccelerator.check_mtime        = "1"
eaccelerator.debug = "0"
eaccelerator.filter = ""
eaccelerator.shm_max = "0"
eaccelerator.shm_ttl = "0"
eaccelerator.shm_prune_period = "0"
eaccelerator.shm_only = "0"
eaccelerator.compress = "1"
eaccelerator.compress_level = "9"
eaccelerator.allowed_admin_path = "/var/www/www.domena.cz/admin/eaccelerator/control.php"

Příprava admin stránky

 Tato admin stránka je velice užitečný pomocník pro kontrolu a administraci eAcceleratoru. Zobrazí podrobné informace o stránkách uložených v paměti, dává možnost cache vymazat atd…

cp /usr/src/eaccelerator-0.9.5.2/control.php /var/www/www.domena.cz/admin/eaccelerator/

Upravte control.php tak, že změníte parametry $user and $pw dle Vašich potřeb. Zadaný uživatel a heslo bude vyžadován při přístupu na tuto admin stránku. Doporučuji také admin stránku zpřístupnit pouze přes šifrovaný kanál HTTPS.

Provést kontrolu konfigurace

apache2ctl configtest

Restart Apache

 Aby se načetla konfigurace eAcceleratoru, je zapotřebí provést restart Apache web serveru.

/etc/init.d/apache2 restart

Kontrola na admin stránce

Nyní se můžete přesvědčit o funkčnosti eAcceleratoru na admin stránce, kterou jsme si dříve připravili.

V prohlížeči si načtěte stránku http / https://www.domena.cz/eaccelerator/control.php.

Přihlašte se jménem a heslem, který jste zadali při editaci souboru control.php.

Leave a Reply