Instalace Microsoft SQL Server 2008 R2 na server s Active Directory

Posted by on Lis 30, 2011

Nedávno jsem se potkal v jednom projektu s požadavkem provozovat Fail-Over Cluster s Microsoft SQL Serverem 2008 R2. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale další požadavek byl, aby oba nody clusteru byly zároveň ActiveDirectory serverama.

Při instalaci SQL Serveru mi instalační průvodce zahlásí, že nelze instalovat na server, který je zároveň ActiveDirectory serverem.

Tady je postup jak to obejít. Je nutné instalovat z příkazové řádky a vynechat kontrolu, zda-li je na serveru ActiveDirectory.

  1. Rozbalím si soubor se SP1 pro SQL Server 2008 R2
    Tento krok není podmínkou, jen jsem měl instalační soubory bez SP1 a chtěl jsem si ulehčit práci a instalovat rovnou SQL Server se SP1.SQLServer2008R2SP1-KB2528583-x64-ENU.exe /x:C:\temp\sql2008r2sp1
  2. Instalace prvního node SQL clusteruSetup.exe /PCUSource=C:\temp\sql2008r2sp1 /SkipRules=Cluster_IsDomainController /Action=InstallFailoverCluster
  3. Instalace druhého node clusteruSetup.exe /PCUSource= C:\temp\sql2008r2sp1 /SkipRules=Cluster_IsDomainController /Action=AddNode

Leave a Reply