Defragmentace XFS

Posted by on Dub 21, 2009

 

Jako souborový systém pro mé Linux servery nejčastěji používám XFS. Ať si kdo chce co chce říká, každý souborový systém je časem fragmentovaný. Proto čas od času provedu defragmentaci.

Abych to mohl provést, musím si nejdřív nainstalovat utilitky pro XFS, xfsdump.

aptitude install xfsprogs xfsdump

Potom se podívám jak moc je který diskový oddíl fragmentovaný. Použiju k tomu utilitku xfs_db.

server01:~# xfs_db -r /dev/sda3
xfs_db> frag
actual 192628, ideal 156918, fragmentation factor 18.54%
xfs_db>

Vlastní defragmentaci provedu nástrojem xfs_fsr:

server01:~# xfs_fsr -v /dev/sda3
/var start inode=0
ino=3136
extents before:2 after:1 DONE ino=3136
ino=33556473
extents before:2 after:1 DONE ino=33556473
ino=67109178
extents before:2 after:1 DONE ino=67109178
ino=100664189
extents before:2 after:1 DONE ino=100664189
ino=134217896
extents before:2 after:1 DONE ino=134217896
.......
...
Completed all 10 passes

Pokud nechceme postupovat jednotlivě po každém diskovém oddílu zvlášť, stačí spustit  xfs_fsr bez parametru.

server01:~# xfs_fsr -v
Found 2 mounted, writable, XFS filesystems
xfs_fsr -m /etc/mtab -t 7200 -f /var/tmp/.fsrlast_xfs ...
START: pass=0 ino=0 /dev/sda2 /
/ start inode=0
/var start inode=0
ino=20972744
...
...
...
Completed all 10 passes

 

Leave a Reply