ASP.NET State Server přestal fungovat

Posted by on Dub 22, 2008

Ndávno se mi stalo, že ASP.NET State Server nechtěl fungovat. Stále nechtěl přijímat spojení z webové farmy na portu TCP:42424. Lokálně vše fungovalo. Byl jsem si jistý, že to již fungovalo.

Řešením je změna hodnoty registru

Ndávno se mi stalo, že ASP.NET State Server nechtěl fungovat. Stále nechtěl přijímat spojení z webové farmy na portu TCP:42424. Lokálně vše fungovalo. Byl jsem si jistý, že to již fungovalo.

Řešením je změna hodnoty registru

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aspnet_state\Parameters\AllowRemoteConnection

z "0" na "1".

Po této změně bylo zapotřebí ještě restartovat službu "ASP.NET State Server".

Leave a Reply